Velkommen til Nr. Asmindrup Friskoles udeundervisningsportal
Asmindrup Udeskole Forside  UDESKOLE Formål med projektet Samarbejde med skoler Samarbejde med øvrige Om pladsen Ideer til udeundervisning i Annebjerg Skov Undervisningsmateriale BOOKING  af undervisningsplads og materiale Finansiel støtte og hjælp til projektet Hvorfor praktisere udeundervisning - "de 10 bud" Tilbage til FRISKOLEN
I forbindelse med den nye folkeskolereform samt projekt Ny Nordisk Skole, er der et øget fokus på at udvikle en praksisnær og anderledes undervisning, der fører ”virkeligheden” ind i skolen, blandt andet ved brug af udeundervisning. Projekt Udeundervisning i Annebjerg Skov Udeundervisning på Nr. Asmindrup Friskole Nr. Asmindrup Friskole har særligt fokus på udeundervisning og bevægelse, og forsøger i videst muligt omfang at implementere lokalområdets naturrige omgivelser i skolens undervisning. At arbejde i nærvær med naturen åbner op for nye og spændende undervisningsforløb. Friskolen arbejder målrettet med at implementere udeundervisning og bevægelse i den daglige undervisning – i samtlige klasser og i samtlige fag. En gang om ugen har samtlige klasser fra 0.-6.  klasse ”Udedag”, hvor formålet er at tilrettelægge  undervisningsforløb ude i det fri – på skolens  matrikel, i by, skov eller ved fjord. 7.-9. klasse har særligt tilrettelagte naturfagsblokke, hvor de i fagene fysik/kemi, geografi og biologi arbejder med udeskole. Udeundervisningen tager afsæt i samtlige fag på skemaet, og ikke kun de naturfaglige fag.
7.-9. klasse benytter sig primært af udeundervisning i forbindelse med de naturfaglige fag (fysik/kemi, geografi og biologi). Friskolen har et ønske om at skabe bedre forudsætninger for at implementere udeundervisning i dagligdagen, ikke kun på Nr. Asmindrup Friskole men også på de omkringliggende skoler, som ønsker at praktisere mere udeundervisning. På den baggrund blev projekt ”Udeundervisning i Annebjerg Skov” sat i værk. Nr. Asmindrup Friskoles udeundervisningsportal skal ses som en inspirationskilde til lokalt forankret udeundervisningsforløb i Odsherred Kommune. Undervisningsforløb, som vi håber, kan være til gavn og glæde for andre, som ønsker at inddrage naturens mangfoldige muligheder i deres undervisning.
Forside  UDESKOLE