Asmindrup Udeskole Forside  UDESKOLE Formål med projektet Samarbejde med skoler Samarbejde med øvrige Om pladsen Ideer til udeundervisning i Annebjerg Skov Undervisningsmateriale BOOKING  af undervisningsplads og materiale Finansiel støtte og hjælp til projektet Hvorfor praktisere udeundervisning - "de 10 bud" Tilbage til FRISKOLEN
Finansiel støtte og praktisk hjælp Projektet er delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler fra NaturErhvervsstyrelsen samt fra Friluftrådet. I alt har Nr. Asmindrup Friskole modtaget 50.000 fondskroner til projektet. Den finansielle støtte har været en vigtig forudsætning for, at Friskolen har haft mulighed for at forme og udvikle projektet. Der skal derfor lyde en stor tak til NaturErhvervsstyrelsen og Friluftrådet. Der skal lyde en tak til de fagfolk, som har stået til rådighed som sparringspartnere i løbet af projektets udformning. Jeres input har været uundværlige og har været med til at forme projektet. Der skal ligeledes lyde en stor tak til  Natur- styrelsen, fordi de har stillet skovpladsen til rådighed for friskolen samt været behjælpelig med praktisk supervision i forbindelse med indretning af pladsen. Tak til Stark, Nykøbing Sjælland, som har sponsoreret udeundervisningskassen til udeundervisningspladsen. Sidst, men ikke mindst skal der lyde en tak til friskolens mange forældre, som igen har stillet deres kompetencer til rådighed i forbindelse med de mange opgaver, der har været i forbindelse med projektet, både i forbindelse med fundraising og med de mange praktiske opgaver.
Finansiel støtte og hjælp til projektet