Asmindrup Udeskole Forside  UDESKOLE Formål med projektet Samarbejde med skoler Samarbejde med øvrige Om pladsen Ideer til udeundervisning i Annebjerg Skov Undervisningsmateriale BOOKING  af undervisningsplads og materiale Finansiel støtte og hjælp til projektet Hvorfor praktisere udeundervisning - "de 10 bud" Tilbage til FRISKOLEN
Hvorfor praktisere udeundervisning? udeskole.dk har man fremhævet det særligt positive ved udeskole i form af ”De ti bud”.
10 gode grunde til at arbejde ude med eleverne:  1. Bedre faglighed: Alle fag kan flyttes ud i naturen. For eleverne er det tit lettere og mere  motiverende at tage udgangspunkt i noget konkret og virkeligt når de skal lære.  2. Bedre læring: Koncentration og evnen til at fastholde opmærksomheden er to basale  elementer i det at lære. I naturen er elevernes undren og nysgerrighed ofte drivkraften for  læring.  3. Undervisningsdifferentiering: Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig  en afgrænset opgave. Eleverne kan blive ved med at grave dybere og svar kan søges på  mange planer. Ved at bruge naturen som læringsrum får man en enkel og dynamisk  differentiering af undervisningen.  4. Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø: Elever der regelmæssigt iagttager,  undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø der bygger på  deres egne erfaringer. Nogle af dem vil måske også udvikle øget ansvarlighed overfor natur og  miljø.  5. Bedre sundhed: Udeundervisningen kan være med til at give eleverne gode motions- og  friluftsvaner der kan lægge grunden til en sund krop hele livet.  6. Bedre motorik: I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og  arbejde med bål, kniv og økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og  mod.  7. Læring af flere kanaler: I naturen har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere  sider af sig selv.  8. Bedre social forståelse: I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper der  arbejder selvstændigt i landskabet. Her er plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige  evner end i den traditionelle undervisning. Det giver eleverne større forståelse og respekt for  hinandens evner.  9. Bedre forankring i lokalområdet: Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af  natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget  område, ved at lære steder og mennesker at kende.   10. Flere direkte oplevelser: I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det  vigtigt at fastholde børn og unge i den virkelige stormomsuste, vidunderligt smukke verden - og  alt det man kan gøre i den.  
Hvorfor praktisere udeundervisning - "de 10 bud"