Asmindrup Udeskole Forside  UDESKOLE Formål med projektet Samarbejde med skoler Samarbejde med øvrige Om pladsen Ideer til udeundervisning i Annebjerg Skov Undervisningsmateriale BOOKING  af undervisningsplads og materiale Finansiel støtte og hjælp til projektet Hvorfor praktisere udeundervisning - "de 10 bud" Tilbage til FRISKOLEN
Titel Klassetrin Primært fag Supplerende fag Kims leg, alfabetet 0.-2. klasse Dansk Natur/teknik Anemoner    0.-2. klasse Matematik Natur/teknik Bladmænd og bladkoner 0.-3. klasse Billedkunst Natur/teknik Forårsplanter i skoven 0.-3. klasse Natur/teknik Billedkunst Kast i skoven 0.-3. klasse Idræt Sanserne 0.-4. klasse Natur/teknik Biologi Kredsløb 3.-6. klasse Natur/teknik Geografi match 5.-9. klasse Geografi Historie PI 4.-5. klasse Matematik Natur/teknik Rumfangsposteløb 4.-7. klasse Matematik Natur/teknik
Ideer til udeundervisning i Annebjerg skov
Udeundervisning er en væsentlig del af Nr. Asmindrup Friskoles undervisningspraksis. Både i forbindelse med den daglige undervisning, og i særdeleshed i forbindelse med de ugentlige ”udedage”. En gang om ugen har samtlige klasser fra 0.-6.  klasse ”Udedag”, hvor formålet er at tilrettelægge  undervisningsforløb ude i det fri – på skolens  matrikel, i by, skov eller ved fjord. 7.-9. klasse har særligt tilrettelagte naturfagsblokke, hvor de i fagene fysik/kemi, geografi og biologi arbejder med udeskole. Udeundervisningen tager afsæt i samtlige fag på skemaet, og ikke kun de naturfaglige fag. Skolens erfaring er, at udeundervisning er ideel til tværfaglige projekter.
Herunder er et par ideer til konkrete undervisningsforløb på Udeundervisningspladsen i Annebjerg Skov. Vi håber, at de kan bidrage til yderligere ideer og inspiration.
Ideer til udeundervisning i Annebjerg Skov