Asmindrup Udeskole
Samarbejde og udvikling af udeundervisning i Odsherred Kommune
Forside  UDESKOLE Formål med projektet Samarbejde med skoler Samarbejde med øvrige Om pladsen Ideer til udeundervisning i Annebjerg Skov Undervisningsmateriale BOOKING  af undervisningsplads og materiale Finansiel støtte og hjælp til projektet Hvorfor praktisere udeundervisning - "de 10 bud" Tilbage til FRISKOLEN
Vidensdeling – i teori og praksis udvikling af udeskoleundervisningen Erfaringer fra skoler viser, at manglende faglig viden om udeskoleundervisning ofte er hovedårsagen til, at udeskole ikke i højere grad praktiseres. I en travl hverdag kan det være svært at ”opfinde” nye undervisningsprojekter, som passer til de opstillede kriterier fra Fælles Mål. I dag er der meget teoretisk viden tilgængeligt om udeskole, men mindre praktisk og konkret materiale tilgængeligt. Der er derfor behov for konkret undervisningsmateriale til de lærere og pædagoger, der vil benytte sig af udeskoleundervisning.
Nr. Asmindrup Friskole har fokus på, at der i udeskoleundervisningen kommer mere fokus på de humanistiske fag, didaktikken og de dertilhørende faglige mål. Undervisningsmaterialet tager derfor afsæt i flere af skoleskemaet fag, og tager afsæt i de udeskolefaciliteter, som friskolen har til rådighed i dagligdagen. Samarbejde og udvikling af udeskolepraksis I forbindelse med udvikling af friskolens udeundervisningspraksis har vi valgt at have særligt fokus på følgende: Inddragelse af samtlige fag og tværfaglighed (med særligt fokus på de humanistiske fag). Evaluering af udeundervisningsforløb – hvad har vi lært? Hvordan vil/kan vi arbejde videre med vores viden? Progression – Hvordan lagrer eleverne deres viden til senere brug? Hvordan kan den ”bredde og tværfaglige” viden fra udeundervisningen tænkes sammen med de specifikke trinmål fra Fælles Mål. Friskolens ønske er samtidigt at indgå i et bredt samarbejde med øvrige skoler, hvor der arbejdes med vidensdeling og udarbejdes undervisningsmateriale med afsæt i de mange erfaringer, som skolerne hver især udvikler. Materialet skal være let anvendeligt, informativt, inspirerende og tage afsæt i erfaringer og konkrete undervisningsforløb.
· · · · Samarbejde med skoler